Partners

BoemTheater werkt voor bepaalde projecten samen met andere organisaties, bedrijven of instellingen.
Hier zijn we erg blij mee!

Cultuurcentrum de Waldsang
De lessen in Burgum worden aangeboden in samenwerking met cultuurcentrum de Waldsang.
Meer informatie:

MFC de Tredder
De lessen in Westergeest worden aangeboden in het Multifunctioneel centrum de Tredder in Westergeest.
Meer informatie:

Stoerefoto.nl
De prachtige foto’s die jullie vinden op onze website zijn gemaakt door Stoerefoto.nl
Foto’s van bepaalde voorstellingen zijn ook gemaakt door stoerefoto.nl
Meer informatie: www.stoerefoto.nl

Opus 3
BoemTheater biedt workshops aan vanuit de KEK (kultueredukaasje mei kwaliteit)- regeling. Opus 3 coördineert de workshops en de organisatie.
Meer informatie:

Stichting Bolwerk Noord
BoemTheater biedt theatercursussen aan voor het Bolwerk in Dokkum.
Meer informatie:

PCBO Tytsjerksteradiel
BoemTheater biedt in het seizoen 2016/2017 kortlopende theatercursussen in het buitenschools theateraanbod aan voor PCBO Tytsjerksteradiel.
Meer informatie:

Activiteitenboerderij de Hammerslag
In 2016 maakte BoemTheater de locatietheatervoorstelling  ‘KO-Operaasje’ die geproduceerd werd in samenwerking met Activiteitenboerderij de Hammerslag.
Meer informatie: